Parauzman.com ekonomi, finans, iş, çalışma hayatı, kariyer, emlak, krediler gibi alanlarda en yeni ve güncel haberleri sıcağı sıcağına oluşturan ve bu alanda objektif bir şekilde yayın yapan yeni nesil bir haber sitesidir. Parauzman.com haber yazarları en son gelişmeleri pek çok farklı kaynaktan olmak üzere sizler için takip ederek konuya ilişkin detaylı bilgileri de ekleyerek haber haline getirir ve yayınlar. Temel amacımız yayın yaptığımız konularda sizleri net, açık ve objektif bilgiye doğrudan ve hızlıca ulaştırmaktır.

Misyonumuzun temelinde basın ve basına dair mesleki prensipler yer almaktadır. Bu kapsamda amacımız en doğu, en güvenilir, en yeni, ve en güncel bilgiyi yayınlanmak ve parauzman.com okuyucusuna ulaştırmaktır. Parauzman.com basın yayın ilkeleri kapsamında konu ve olayları daima tarafsız bir gözle, açık bir şekilde ve yorumsuz olarak okuyucuya sunmayı amaçlamaktadır.

Tıklama haberciliğinden uzak, doğru ve dürüst habercilik ve yayıncılık anlayışıyla güvenilir bir haber ve içerik yayın kaynağı olarak anılmak yayın hayatında önem verdiğimiz konularından başında gelmektedir. Tavırlarımızla toplumun, yayınlarımızla okurlarımızın ve takipçilerimizin güvenini kazanmak en önemli değerlerimizden biridir.

Kurumsal ilkeler çerçevesinde ekibimiz içinde çalışma arkadaşlarımıza duyduğumuz saygı iş anlayışımızın en önemli yapı taşlarından biridir.

Tüm çalışma arkadaşları ve ekip olarak ortak amaçlar doğrultusunda hareket eden parauzman.com yayın yaptığı konularda okuyucuya en doğru ve tarafsız bilgiyi hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırarak alanında bir marka haline gelmeyi kendisine vizyon edinmiştir. Söz konusu bu vizyon çerçevesinde tüm ekibimiz sahip olduğumuz değerler çerçevesinde işini yapmakta ve parauzman.com’un güvenilir ve başvurulan bir yayın markası olması yolunda çalışmaktadır.

Parauzman.com internet ortamında yayın yaptığı konularda internet başvuru kaynaklarından biri haline gelmeyi ve bunu en başarılı şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir.